מנצלים החלטות רגולטוריות לשיפור הקשר עם הלקוח

ענפים רבים בישראל נמצאים תחת שינויים רגולטוריים תכופים. יש הטוענים ובמידה רבה של צדק, כי קצב השינויים מכביד על החברות הפעילות ומאלץ אותם להערך באופן תדיר לשינויים הנכפים עליהם באופן שמוביל לנזקים כלכליים ועד לכדי פגיעה ביחסים עם הלקוח.

באחרונה הרצתי בפני סוכנים ומנהלים בענף הביטוח בכנס השנתי ה-9 של הענף ובו הדגמתי כיצד ניתן לנצל מהלכים רגולטוריים לחיזוק הקשר עם הלקוח ובכך לייצר מובילות בענף. כדוגמה, ניתן להתייחס ל'חוזר החידושים' שפרסמה לאחרונה המפקחת על הביטוח, האוסר על חידוש אוטומטי של הפוליסות. כך הסוכן נדרש מדי שנה ליצור קשר עם הלקוח ולקבל את אישורו לעדכון מחדש. בניגוד לרבים הרואים במהלך זה נטל נוסף על עולם הביטוח, פרטתי איך אפשר להתייחס אליו גם אחרת. במקרה שלפנינו, החוזר מאפשר שיפור משמעותי באמצעות הרחבה ושכלול של ערוצי התקשורת מול הלקוח ובהידוק היחסים עמו.

לקריאה נוספת בנושא זה, מתוך פורטל "עדיף" של סוכני הביטוח

תגובות פייסבוק

כתיבת תגובה