הרצאות אורח

Customer-Obsession הינה תפיסת עולם המובילה זרם חדשני בתחום הניהול. על פי תפיסה זו הארגון, על כל מחלקותיו, צריך להיות מכוון-לקוח על מנת לייצר יתרון אל מול מתחריו. בנוסף יישום התפיסה מעניק לחברות בידול ממתחרים, הגדלת נתח שוק ושיטות חדשות לשימור הלקוחות הקיימים.

ההרצאה חושפת את המשתתפים לתפיסות ניהול חדשניות. היא מפרטת אודות הרקע לגיבוש תפיסה זו, יתרונותיה ואמצעי היישום עם דוגמאות מן החיים האמיתיים המושתתות על התנסות בליווי ארגונים עסקיים שונים.
תוכן ההרצאה משלב בין האקדמיה והתיאוריה לבין מה שמתרחש בפועל בקרב חברות גדולות בשוק.

ניתן להתאים את ההרצאה לתוכן ולשפה האקדמית בתחומים כגון: מנהל עסקים, שיווק, פרסום ואסטרטגיה, כך שתספק תובנות חשובות וברות יישום לכל תחום.